Materia instrumental impartida ao longo de catro sesións semanais.